queueing theory, and comp utational methods

Service hour
 • شنبه 7.00 - 16.30
 • یکشنبه 7.00 - 16.30
 • دوشنبه 7.00 - 16.30
 • سه شنبه 7.00 - 16.30
 • چهارشنبه 7.00 - 16.30
 • پنج شنبه 7.00 - 16.30
 • جمعه 7.00 - 16.30

خش و قلم گیری

تمامی ی ما با خط و خش هایی که به علل متعدد بر روی خودروی ما ظاهر میشوند شناخت داریم. آزار دهنده ترین نوع آنها کشیدن نوک کلید بر روی رنگ خودرو تا ساییده شدن درب و گلگیر خودرو به درب پارکینگ میباشد.
ساییده شدن سپرها به جدول خیابان و حتی عکس العمل مدل خودرو با خودروهای دیگر.
مجموع این مورد ها عواملی می باشند که ظاهر قشنگ و بدون نقص رنگ خودروی شما را از میان می‌برد.
در اینجا این سؤال پیش می آید، آیا روشی کم هزینه و در عین حال مؤثر برای بر طرف کردن این خط و خش‌ها وجود دارا است؟
آیا هر فرد میتواند رنگ آسیب دیده‌ی خودروی خویش را ترمیم نماید؟
آیا ترمیم رنگ تیره از روشن دشوار‌تر میباشد؟
آیا رنگ‌های متالیک در مقابل خط و خش مقاوم‌تر می‌باشند؟
آیا تا به اکنون درباره‌ی مداد خشگیر و شیوه به کارگیری از آن سؤالی داشته‌اید؟


گروهی از اشخاص با خط و خش‌ها کنار می آیند و روز به روز به تعداد خش‌های ظاهرا بی‌اهمیت خودروی شان اضافه می شود، در صورتی‌کهگروهی دیگر جهت ترمیم و بازسازی آنهزینه‌های سنگینی را در صافکاری و نقاشی متحمل میگردند.
این هزینه‌ها خود عاملی می گردند تا تعداد افراد بی‌توجه به خط و خش‌ها روز به روز افزایش یابد.

سرویس های ارائه شده

شناسایی کد رنگ، شناسایی عمق خط و خش ، خط و خش گیری بدنه

قیمت های منصفانه برای همه ی مشتری ها

پایه

ریال 490000

 • گیربکس و ترمز
 • سیستم ایمنی خودرو
 • سیم کشی
 • جلوبندی
محبوب

اقتصادی

ریال 8900000

 • گیربکس و ترمز
 • سیستم ایمنی خودرو
 • سیم کشی
 • جلوبندی